Medlemsvilkår

Medlemsvilkår for BilXtra kundeklubb, heretter kalt «Xtraklubben.»


 

Xtraklubben et kommunikasjons-, fordels- og lojalitetsprogram for kunder av bilxtra.noog BilXtra sine butikker som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 15 år. Yngre personer kan bli medlem med samtykke fra foresatte. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. BilXtra eies og drives av AS Sørensen og Balchen.

 

Medlemmer av Xtraklubben mottar tilbud forbeholdt medlemmer, og annen markedsføring og informasjon fra BilXtra. Ved å melde seg inn som medlem i Xtraklubben samtykker medlemmet til å motta e-post og SMS fra BilXtra.

 

Kommunikasjon du mottar vil være basert på din medlemsprofil, dine kjøp, og den informasjon du selv deler med BilXtra. På din profilside har du til enhver tid kontroll over dine kommunikasjonsinnstillinger og personopplysninger.

 

Medlemmet kan når som helst melde seg av dialog fra BilXtra. Hvordan medlemmet melder seg av dialogen kommer tydelig fram av all e-post* og SMS, og gjelder den enkelte kanal. Dersom medlemmet melder seg av dialogen, vil medlemmet fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet eller kundeforholdet i BilXtra, som f.eks. endringer i medlemsvilkår, inntil medlemmet evt. melder seg ut av Xtraklubben.

 

*Ønsker du å fjerne samtykke til e-post må du gjøre det via «Min Side» eller avmeldingslenke i nyhetsbrev og det innebærer samtidig at du melder deg ut av kundeklubben. Det er nemlig grunnleggende betingelse for medlemskapet, og en forutsetning for at vi skal kunne levere dine fordeler til deg, at vi kan kommunisere med deg på e-post.

 

Velkomstgaver, opptjente medlemsfordeler og lignende kan kun hentes i butikk i ordinær åpningstid. I situasjoner hvor butikker må holde stengt pga. uforutsette hendelser og åpningstidsrestriksjoner (smittevernsrestriksjoner, skade, sykdom etc.) vil vi tilrettelegge for at slike gaver du har rett til kan hentes etter gjenåpning. 

 

BilXtra kan endre betingelsene. Vesentlige endringer i betingelser, eller avvikling skal varsles via e-post eller SMS.

 

Du vil ikke kunne motta nye velkomstgaver tilknyttet mobilnummer du registrerte deg i kundeklubben med i de påfølgende 90 dagene etter at du har meldt deg ut.  BilXtraforbeholder seg rett til å lagre mobilnummeret i denne perioden, selv om du har meldte deg ut, eller slettet profil. med behandlingsgrunnlag beskrevet over, men uten andre tilknyttede data.

 

Vilkårenes varighet 

 

Et medlem kan si opp avtalen med umiddelbar virkning, og kan be om en bekreftelse på at alle opplysninger registrert om medlemmet er slettet innen 30 dager, og mobilnummer innen 90 dager.  Oppsigelse av avtalen fra medlemmets side rettes til ett av kontaktpunktene nederst i vilkårene. BilXtra forbeholder seg retten til uten varsel, å endre, revidere e.l. vilkårene for Xtraklubben. Endringer vil bli kommunisert på bilxtra.no, i e-post eller SMS. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til kundesenter@bilxtra.no. BilXtra forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Xtraklubben. Dersom Xtraklubben programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Xtraklubben- programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Bilxtra kan si opp avtalen med medlemmet med umiddelbar virkning dersom medlemmet har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene. 

 

BilXtra forbeholder seg retten til å slå sammen fordelsprogrammer innenfor eget konsernet, med 30 dagers varsel.  

 

 

Force Majeure 

 

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for BilXtra å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. 

 

 

Tvister og lovvalg 

 

Ved evt. tvister som gjelder tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 

 

 

Personvernerklæring

I vår personvernerklæring kan du se hvilke opplysninger vi samler om deg og hvordan vi benytter disse i relasjon til kundeklubben, samt hvordan vi ivaretar ditt personvern.  Personvernerklæringen finner du her https://bilxtra.no/handtering-av-personopplysninger

 

Kontakt 

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. 

 

BilXtra / AS Sørensen og Balchen

Rosenholmveien 12, 1252 Oslo

v/ Xtrakubben  

kundesenter@bilxtra.no

 

© 2019 BilXtra. All Rights Reserved.