Håndtering av personopplysninger

Xtraklubben

Behandling av personopplysninger:

Oppdatert: (insert update date here)

Ved å melde seg inn i Xtraklubben samtykker medlemmet til at BilXtra registrerer og behandler personopplysninger om medlemmet, dens aktiviteter inkludert kjøpshistorikk, samt øvrig informasjon iht. medlemskapet i Xtraklubben.  BilXtra er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på BilXtra sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Har du lagt inn registreringsnummer på bil, vil du kunne få tilpasset kommunikasjon basert på bilens opplysninger. Dersom medlemmet ønsker innsyn i de personopplysningene BilXtra har, eller dersom medlemmet ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan medlemmet kontakte BilXtra (i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor). Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. Ytterligere detaljer rundt personvern kan leses i vår personvernerklæring. 

Hvilken informasjon samler vi inn og hva bruker vi den til?

Vi samler inn og bruker opplysninger om deg for å levere tilpasset informasjon og så gode tjenester som mulig. 

Registrering av opplysninger:

Når du melder deg inn i Xtraklubben ber vi deg om å registrere følgende informasjon: 

  • Fornavn 
  • Etternavn 
  • Mobilnummer 
  • E-postadresse 
  • Regnr

Vi lagrer dine kjøp for å kunne tilby deg fordeler og innhold tilpasset dine behov.

Databehandlere tilknyttet kundeklubb:

BilXtra benytter databehandlere for å gjennomføre tjenesten med underliggende kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser.

Databehandlernes navn og adresse:

  • Oculos AS, Kongens gate 21, 0153 Oslo
  • Vitec autodata AS, Biskop Gunnerus gate 14 A, 0185 Oslo
  • Tiny Elephant AS, Frydenbergveien 46 B, 0575 Oslo
  • Vipps AS, Postboks 9236 Grønland, 0134 Oslo

Våre databehandlere kan ikke bruke personopplysninger om deg for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

Med unntak av utlevering til våre databehandlere vil vi verken dele, leie ut eller selge opplysninger som kan knyttes til deg som person til tredjeparter.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av de opplysningene vi har om deg. Du har rett til begrenset behandling, å protestere mot behandlingen og du har rett til dataportabilitet. Du har rett til å trekke tilbake dine samtykker og du har rett til å klage til datatilsynet.

Et krav om sletting vil medføre at vi melder deg ut av Xtraklubben.  Vær oppmerksom på at Xtraklubben ikke er det samme som «Min konto» på bilxtra.no, og en sletting av dine data i Xtraklubben, vil ikke automatisk innebære en sletting av «Min Konto,» uten at dette presiseres. Hvis du sletter din profil og kundedata hos Xtraklubben, har BilXtra rett, og vil holde på disse opplysningene i inntil 30 dager for å unngå misbruk av innmeldingsfordeler. Du vil ikke kunne motta nye velkomstgaver tilknyttet mobilnummer du registrerte deg i kundeklubben med i de påfølgende 90 dagene. Mobilnummeret vil være logget i denne perioden, men uten andre tilknyttede data.

Bruk av informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder:

Xtraklubben kan i enkelte sammenhenger hvor det er praktisk hente og lagre opplysninger om deg fra offentlig tilgjengelige kilder. Hensikten med dette er å kunne holde kundeopplysninger oppdatert, ha demografisk innsikt i medlemsmassen, samt kunne sende tilpasset kommunikasjon på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon. Sletter du din profil hos Xtraklubben, vil all slik informasjon bli slettet.

© 2019 BilXtra. All Rights Reserved.