batteriladerebatteriladere

Lading av batterier i kulda!

Batterilader til bil kan spare deg både frustrasjon og penger over tid, og er nyttig for både eldre og nyere biler. Kjører du mange korte turer, eller benytter deg av mange tekniske hjelpemidler i bilen? Da vil bilbatteriet gradvis tappe seg over tid. I tillegg sliter kalde vinterdager og dårlig renhold også veldig på bilbatteriet. Med en billader kan du derimot forlenge batteriets levetid betraktelig.

Hos oss finner du et stort utvalg batteriladere, ladekabler og vedlikeholdsladere til bil fra de kjente merkene CarwiseCTEK og DEFA. Slik at du kan unngå uventede overraskelser med flatt batteri.

Vi har også lader til el-bil og hybrid.

Moderne biler har i dag så mye elektronikk at bilens dynamo aldri er i stand til å fullade batteriet. Vi behøver en batterilader til periodisk vedlikeholdsladning.

Batterifeil rapporteres ofte og er den største årsaken til driftsstans rundt om i verden. Det betyr at bilistene har unødvendige utgifter til bilberging og enda dyrere erstatningsbatterier.

Etterhvert som kjøretøyteknologien utvikles, utsettes batteriet for stadig større press. Dette gjør at batterilading har blitt en helt essensiell del av bilvedlikehold, og bør anses som like viktig som å sjekke dekktrykket og oljenivået.

batterilader-ctekbatterilader-ctek

Våre batteriladere

Alle laderne våre er beregnet på uovervåket bruk, har idiotsikker tilkobling, er gnistsikre og er beskyttet mot polvending, så det er aldri er behov for å koble fra batteriet under bruk – det er rett og slett «plug and play».

Det finnes for tiden en rekke forskjellige batteriladere på markedet, de fleste av typen smartladere og dryppladere. Smartladere gir derimot en langt tryggere og mer effektiv måte å vedlikeholde og forlenge batteriets levetid på.

Så snart batteriet har nådd sitt optimale ladenivå, vil en drypp-lader kun gi en viss lademengde i en kort tid, før den slår seg av.

Denne prosessen gjentas til batteriet tas ut av laderen. På denne måten kan batteriet potensielt overlades, slik at det tørkes ut, utsondrer gasser, og til syvende og sist gjøres ubrukelig.

Våre smartladere går over til pulslading så snart batteriet er fulladet. I stedet for å gi en viss mengde ladning og kalkulere batteriets behov, vil en våre ladere kommunisere konstant med batteriet, slik at de bare reagerer og lader det opp ved behov.

I pulserende vedlikeholdsmodus kan batteriet lade seg ut til et visst nivå på naturlig måte, før det lades helt opp på nytt.

Denne typen batterilading vil både redusere faren for overlading, samtidig som batteriet trenes opp på samme måte som når det brukes, noe som igjen vil forlenge dets levetid betydelig.

ctek logoctek logo

Til alle våre CTEK batteriladere >

defa logodefa logo

Til alle våre Defa batteriladere >

carwise logocarwise logo

Til alle våre Carwise batteriladere >

© 2019 BilXtra. All Rights Reserved.