Hvilke regler gjelder for barn i bil?

ToppbannerToppbanner

Dårlige dekk er til fare for bilfører, passasjerer og andre trafikanter. I tillegg til å være en av bilens store sikkerhetsmomenter er det mye god økonomi i å kunne ”lese” dekkene. Dårlige kjørevaner, mekaniske feil og/eller manglende vedlikehold kan forårsake unormal dekkslitasje og skader. Ved skader på dekket bør man umiddelbart få avdekket årsaken og skiftet dekk hos en dekkforhandler.

Det er påbudt å sikre barn i bil - men hvilke regler gjelder for barn i hvilke aldre? Sikrer du barna korrekt i bilen, reduserer du faren for alvorlige skader ved uhell.

Barn som er under 135 cm høye skal alltid sikres med godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt. Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.

Reglene gjelder for alle barn under 36 kilo

 

Reglene for bilstol gjelder alltid for barn under 36 kilo. Deretter skal både barn og voksne sikres med bilbelte. Det er sjåførens ansvar å sikre barn under 15 år.

I biler hvor det ikke er bilbelter, normalt veteranbiler, skal barn under tre år ikke transporteres. Barn over tre år skal heller ikke transporteres i forsetet av biler uten bilbelte.

Vektklasser for barneseter

 

Alt godkjent sikkerhetsutstyr for barn i bil er inndelt i vektklasser:

Barnesetet skal byttes ut når barnet passerer den øvre vektgrensen, eller før barnet har blitt så langt at hodet når over setets kant.

Hvilken bilstol skal barnet ditt ha?

Bilstolvelgeren er en tjeneste som skal gjøre det enklere for deg å finne riktig type bilstol til ditt barn. Tjenesten er laget av Trygg Trafikk med støtte fra forsikringsselskapet If.

Hvorfor bakovervendt barnesete?

 

Små barn sitter sikrest i et bakovervendt barnesete. Det er fordi barn har et stort og tungt hode i forhold til resten av kroppen, samtidig som muskler og benbygning er svakere enn hos større barn og voksne:

  • Når barnet sitter forovervendt får nakke og hode kraftig bevegelse ved en frontkollisjon. Det gir stor risiko for overstrekking av nakken og alvorlige hodeskader.

  • Når barnet sitter bakovervendt presses kroppen og hodet inn i seteryggen ved en frontkollisjon. Kreftene fordeles over en større flate, og belastningen blir mindre på nakken og på barnets indre organer.

På bakgrunn av internasjonal forskning og erfaring fra reelle ulykker i trafikken, anbefaler Trygg Trafikk at barn sitter bakovervendt til de er minst 4 år.

Barnesete foran i biler med airbag

 

Det er forbudt å plassere et bakovervendt barnesete i passasjersetet foran hvis det er en airbag der. Det er farlig dersom den utløses. Unntaket er dersom airbagen er deaktivert manuelt eller automatisk.

Airbagen er konstruert for å beskytte en voksen person og kommer med en voldsom kraft hvis den utløses. Det kan føre til at barnet blir drept eller alvorlig skadet.

Barn som er lavere enn 140 cm bør heller ikke sitte i forsete med airbag som ikke er koblet ut.

Sideairbager er ikke farlige for barn som sitter riktig sikret, men det anbefales at verken barn eller voksne lener seg mot dører med airbag. Se spesifikk informasjon i bilens instruksjonsbok.

Vanlige feil som du bør unngå ved sikring av barn i bil

 

Hvert år skades mange barn helt unødvendig i bil. Dårlig tid og små feil kan få alvorlige konsekvenser i en ulykke. Husk alltid å sikre barnet skikkelig, sjekk at setet står godt nok festet, og sørg for stramme seler tilpasset barnets klær.

De mest alvorlige feilene

  • Beltene i barnesetet er ikke strammet godt nok rundt barnet
  • Bilbeltet ligger under armen eller bak ryggen til barnet
  • Barnesetet er plassert i forsetet foran en airbag som ikke er koblet ut
  • Monteringsanvisningen er ikke fulgt nøye nok, og setet er løst eller dårlig festet
  • Selen rundt barnet er vridd

Sørg for at du unngår disse feilene, så er barnet mye bedre sikret i bil.

Ønsker du hjelp?

 

BilXtra hjelper deg - gjennom vår Xtra-service får du alltid gratis hjelp til å velge og montere bilstol i din bil.

Har du spørsmål om sikring av barn i bil kan du kontakte din lokale BilXtra butikk.

© 2019 BilXtra. All Rights Reserved.