Slik monterer du ekstralys

Dette trenger du:

 • Ekstralys
 • Ledning (2,5 kv.)
 • Kabelsko (krympe kabelsko anbefales)
 • Relé
 • Verktøysett
 • Sikringsholder
 • Bryter
 • Drill m/stålbor

Feste lampene:

Les monteringsanvisningen til lampene du skal montere. Der står det mye nyttig! Blant annet hvordan festefoten monteres til lampehuset. Hvis du bruker spesialbrakett for ekstralys tilpasset din bil, må du lese monteringsinstruksen til denne og montere den slik som beskrevet. Hvis du ikke bruker en slik brakett, lokaliser hvor på bilen lampene skal sitte og bor hull med passende bor. Skru så fast lampene i disse hullene.

Dersom lampene monteres i støtfanger uten stålforsterkning på baksiden så må du sannsynligvis bruke ekstra støttestag i tillegg. Disse monteres fra toppen av lampene og festes et passende sted i karosseriet på bilen for å forhindre vibrasjon i lampene.

Elektrisk:

 1. Koble først av minuspolen på batteriet. Ekstralys skal monteres gjennom en ekstra bryter inne ibilen og et relé i motorrommet.
 2. Finn et passende sted nær batteriet for å feste reléet. Bor hull og fest reléet med en skrue.
 3. Koble en ledning til stikker merket 85 på reléet og skru ledningen fast i karosseriet, gjerne i samme skrue som du festet releet med.
 4. Koble to ledninger til stikker 87 på reléet og trekk disse frem til hver sin lampe, og koble disse til (+) kontakten til pæren i lampen.
 5. Trekk en annen ledning fra (-) kontakten i hver lampe, og skru disse fast (med en ringkabelsko og en skrue) på et egnet sted i karosseriet.
 6. Tilkobling av stikker merket 86 gjøres på en av to måter:
  1. For tåke/grøftelys: Trekk ledning fra stikker 86 og til den ene tilkoblingen på ekstra bryter montert et passende sted på dashbordet. Ledning trekkes videre fra den andre stikkeren på bryteren og kobles med kabelsko eller “stømtyv” til en ledning som har +12 volt med tenningen på, bruk en prøvelampe til å lokalisere en slik ledning.
  2. For fjernlys: Trekk ledning fra stikker 86 til ekstra bryter på samme måte som tåke/grøftelys. Trekk ledning fra den andre stikkeren på bryteren og koble med kabelsko eller “strømtyv” til ledningen på en av hovedlampene som gir strøm til fjernlyspæren. Bruk en prøvelampe til å lokalisere denne ledningen. Stikker merket 30 kobles til (+) polen på batteriet gjennom en 15 ampere sikring montert max. 20 cm fra batteriet.

NB: IKKE bruk ledninger som har med styre-computeren til bilen eller air bag systemet å gjøre!!

Teste lampene:

Koble til minuspolen på batteriet igjen og prøv lampene.

Se vårt utvalg av ekstralys her!

Lykke til!


Hvordan montere ekstralys

Ekstralys monteringDette trenger du:

 • Ekstralys
 • Ledning (2,5 kv.)
 • Kabelsko
 • Relé
 • Verktøysett
 • Sikringsholder
 • Bryter
 • Drill med stålbor

Feste lampene:

Følg monteringsinstruksene for lampene og eventuelle braketter. Bor hull og skru lampene fast. Bruk ekstra støttestag om nødvendig.

Elektrisk:

 1. Koble fra batteriet og installer relé og bryter som beskrevet.
 2. Fest reléet nær batteriet og koble ledninger som angitt.
 3. Trekk og koble ledninger til lampene, batteriet, og følg instruksjoner for tåke/grøftelys eller fjernlys.
 4. Stikker merket 30 kobles til batteriets (+) pol med en 15A sikring maks 20 cm fra batteriet.

NB: Unngå ledninger knyttet til bilens styringscomputer eller airbag-system!

Teste lampene:

Koble til batteriet igjen og prøv lampene.

Se vårt utvalg av ekstralys her!

Lykke til!

© 2019 BilXtra. All Rights Reserved.