Startkabler ToppStartkabler Topp

Hvordan bruke startkabler?

En av de vanligste årsakene til startvansker er dårlig batteri. Det er derfor nyttig å kunne gi eller motta starthjelp ved bruk av startkabler. BilXtra anbefaler på det sterkeste å investere i startkabler med spenningsvern. Dette er den beste beskyttelsen mot skader på elektronikk på grunn av høy spenning. Husk å aldri la kablene komme i kontakt med hverandre når de er strømgivende.

Nødvendig verktøy og utstyr: Startkabler

Slik går du frem

Plassering av biler

Lokaliser plasseringen av batteriene i bilene og parker dem slik at avstanden mellom batteriene er så kort som mulig. Dette vil gjøre det lettere å koble opp startkablene. Bilene må IKKE berøre hverandre!

Plassering av startkabler

Begge bilene skal ha tenningen helt avslått og alle elektriske apparater er skrudd av. NB! Bilen må ha samme voltstyrke. Det er veldig viktig å sette startkablene på i riktig rekkefølge:

  1. Begynn med å koble den ene røde startkabelen til plusspolen til det flate batteriet (batteriet uten strøm)
  2. Koble så den andre enden av den røde kabelen til batteriets plusspol på hjelpebilen
  3. Koble så den ene enden av den sorte startkabelen til minuspolen på hjelpbilen
  4. Den andre enden av den sorte startkabelen festes til motorblokken på bilen med det flate batteriet. denne skal helst sitte så lang unna batteriet som mulig. Kontroller at ingen av startkablene kommer i kontakt med vifter drivremmer eller andre bevegelige deler i motorene.

Start

Begge bilene skal stå i fri eller PARK (i tilfelle automatgir). Start bilen ved hjelp av hjelpebilens batteri. Når bilen går på tomgang tas startkablene av i motsatt rekkefølge som de ble satt på (punkt 5, 6, 7 og 8).

StartkablerStartkabler

Sikkerhet

Hver gang du utfører vedlikehold og service på bilen anbefaler vi at du følger følgende sikkerhetsregler:

  • Ha alltid et førstehjelpsskrin tilgjengelig (skal ligge i bilen)
  • Vær ekstra forsiktig ved arbeid rundt varme og skarpe gjenstander
  • Husk å følge bruksanvisninger til produsenten av alle produkter
  • Hvis du må heve bilen bruk alltid hjulstoppere, sikkerhetsbukker eller oppkjøringsramper
  • Ikke ha motoren i gang uten nok ventilasjon
  • Ikke røyk ved arbeid i nærheten av motoren

Oppstår problemet igjen kan det være lurt å ta kontakt med et verksted.

© 2019 BilXtra. All Rights Reserved.