kr 109,00

SELACLEAN IDEALVASK 1 LTR

Varekode
KRE-31001
På lager
SELACLEAN IDEALVASK 1 LTR
  • Gratis frakt ved kjøp over 499 kr
  • Normal leveringstid: 1-5 dager
  • "Hent i butikk" neste dag ved bestilling før kl. 14.00
  • Les mer om leveringsvilkår her: Frakt og Levering
Seleaclean Idealvask er et særdeles effektivt og miljøvennlig konsentrat som er perfekt til vask av gelcoat, rib/pongtonger og kalesje/tekstiler. I konsentrert form også effektiv som teak-rens. Idealvask er like sterkt som Kraftvask, men inneholder ikke lut og kan derfor brukes på de fleste rengjøringsoppgaver som utvendig vask av hus, bil, båt, campingvogn, landbruksredskaper, stall, utvendig fjøs, tekstiler, tepper, plastmøbler, markiser og båtkalesjer. Inneholder hverken fargestoffer, klor, parfyme, lut eller fosfater.
Mer informasjon
Varekode KRE-31001
FaresetningerDescription H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden.
Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallbehandlingsanlegg.
EcoOnline link 31000, 31001
Skriv din egen produktomtale
Du omtaler:SELACLEAN IDEALVASK 1 LTR
Din rangering
© 2017 BilXtra. All Rights Reserved.