kr 109,00

BREMSEVÆSKE DOT4

Varekode
COM-BF41L
På lager
BREMSEVÆSKE DOT4
  • Gratis frakt ved kjøp over 499 kr
  • Normal leveringstid: 1-5 dager
  • "Hent i butikk" neste dag ved bestilling før kl. 14.00
  • Les mer om leveringsvilkår her: Frakt og Levering
Mer informasjon
Varekode COM-BF41L
FaresetningerDescription H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
EcoOnline link BF4*
Skriv din egen produktomtale
Du omtaler:BREMSEVÆSKE DOT4
Din rangering
© 2017 BilXtra. All Rights Reserved.