kr 85,00

MAC 124 PRICKBORT AVFETTING 1L

Varekode
MAC-161243
På lager
MAC 124 PRICKBORT AVFETTING 1L
  • Gratis frakt ved kjøp over 499 kr
  • Normal leveringstid: 1-5 dager
  • "Hent i butikk" neste dag ved bestilling før kl. 14.00
  • Les mer om leveringsvilkår her: Frakt og Levering

Prickborter er en asfalt/fettløser som best brukes før du skal polere bilen din, men den er snill mot lakken og eventuelle sealere eller vokser du har på lakken din.

Prickbort er utviklet for å ta vanskelige skitt på lakken din, skitt som inneholder olje eller fett, den kan brukes i motorrom også om det trengs, samt på felger om de har fått fett/asfalt på seg. Etter vintersesongen er det ofte et belegg på de lavere panelene som kan sitte godt, dette belegget er Pickbort en mester til å fjerne, med sin tjære/fettløsende egenskap, løser den opp det som måtte ha kommet på lakken din i løpet av en hard og lang vinter.

Asfaltrester er ingen hindring etter en runde med prickbort og høytrykk.

Bruk med høytrykk:
• Legg prickbort på tørr lakk (ikke i sol)
• Vent i 5-10 min (ikke la den tørke)
• Høytrykkspyl bilen • Vask bilen

Mer informasjon
Varekode MAC-161243
FaresetningerDescription H318 Gir alvorlig øyeskade
Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn P280 Benytt vernehansker og ansiktsskjerm P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege P331 IKKE framkall brekning P405 Oppbevares innelåst P501 Innhold og beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg
Skriv din egen produktomtale
Du omtaler:MAC 124 PRICKBORT AVFETTING 1L
Din rangering
© 2017 BilXtra. All Rights Reserved.