kr 1 119,00

AUTOGLYM HIGH DEFINITION WAX (HD WAX) - BILVOKS

Varekode
KRE-9670
Utsolgt på nett
AUTOGLYM HIGH DEFINITION WAX (HD WAX) - BILVOKS
  • Gratis frakt ved kjøp over 499 kr
  • Normal leveringstid: 1-5 dager
  • "Hent i butikk" neste dag ved bestilling før kl. 14.00
  • Les mer om leveringsvilkår her: Frakt og Levering
Gir høy glans og robust motstand mot elementene.Mange års laboratorietesting har gitt en unik voks som gir langvarige beskyttelsen og uovertruffen dyp glans. Voksen er en kombinasjon av carnaubavoks, mikrokrystalliserte vokser, hydrokarboner og oljer. Pakken inneholder to fuktige påføringssvamper for enkel påføring, og en spesiell mikrofiberklut til å tørke av med.
Mer informasjon
Varekode KRE-9670
FaresetningerDescription H228: Brannfarlig fast stoff. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Sikkerhetssetninger P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P280: Benytt vernehansker. P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P304+340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
EcoOnline link 9670, PWP30/140207
Skriv din egen produktomtale
Du omtaler:AUTOGLYM HIGH DEFINITION WAX (HD WAX) - BILVOKS
Din rangering
© 2017 BilXtra. All Rights Reserved.